Σταθεροί Υπολογιστές, Κάρτες Δικτύου, Servers, Κάρτες Δικτύου